Antigua carrretera València s/n.
ES 43890 L'Hospitalet de l'Infante Tarragona